Werkloze vlaggenmasten vulden zich met vlaggen van kunstenaars, vormgevers en mensen uit de straat die samen of samen met een professional aan de slag zijn gaan. Wandel en fiets langs de vlaggen, bewonder ze terwijl ze wapperen aan hun mast. Ontmoet elkaar tijdens deze bijzondere periode van verstilling.
De vlaggen zijn te koop (alle winst voor de kunstenaars) zie webshop.
 


Maritsa van Luttikhuizen - Little Medusa
Maritsa van Luttikhuizen - Little Medusa 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Maritsa van Luttikhuizen - Little Medusa  


In het ontwerp voor de vlag heeft ze een meisje als beginnende Medusa getekend, sommige haarslierten eindigend in slangenkoppen. Het is een krachtig kind dat uitkijkt naar de toekomst. In deze periode waarin we in de ban zijn van corona/covid19 zijn veel ontwikkelingen gaande. Door middel van acties en demonstraties maken mensen duidelijk dat ze een verschuiving willen zien in bestaande ideeën, systemen en machtsverhoudingen. Misschien kijkt 'Little Medusa' uit naar een andere samenleving, wellicht een matriarchaat.
Maritsa maakt vooral tekeningen. Op dit moment werkt ze voornamelijk aan 'Meisjes'. Met potlood en papier onderzoekt zij lichaam, emotie, mentale gesteldheid. Kwetsbaarheid versus potentie.  


Ander Smits - Silence is sexy
Andre Smits - Silence is sexy
 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Andre Smits - Silence is sexy


Ton Lamper - Corona Imperialis
Ton Lamper - Corona Imperialis

Vlag unica, na een zomer in top gewapperd te hebben nu in bezit van de kunstenaar. 

Ton Lamper - Corona Imperialis

keizerskroon. Deze bloem vormde in 16e en 17e-eeuwse bloemstillevens de top van het boeket in het schilderij. Symbool van (wereldse) macht over alle andere bloemen. De stillevens waren deels verzonnen omdat er bloemen uit alle seizoenen in voorkwamen. Vaak verbeelden deze stillevens de vergankelijkheid. De gang der seizoenen, opkomen, bloeien en verzinken en dat werd vaak nog verder duidelijk gemaakt door insecten en ander laag gedierte dat de bloemen aanvrat. Een vlag is ook een machtssymbool, we bakenen ons territorium er mee af, maar de vlag verwaaid en slijt, kortom macht is vergankelijk. En ook al is corona nu oppermachtig, beheerst alles, houdt de corona ons gekooid (raster in de achtergrond ) dat zal ook een keer overwaaien.


Hein Verwer - Schoonheid en de troost
Hein Verwer - Schoonheid en de troost

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks. Wimpel is apart te bestellen via de kunstenaar.

Hein Verwer - Schoonheid en de troost

Hein maakt onder andere landschappen en sequenties. Deze vlag is gemaakt naar aanleiding van zijn serie Landschappen.

Hij noemt de lagen met verschillende beelden landschappen.

De laatste weken stonden die landschappen in het teken van de schoonheid en de troost.


Christina de Korte - Dancing ropes
Christina de Korte - Dancing ropes

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Christina de Korte - Dancing Ropes

Liefde voor volle omgevingen speelt een belangrijke rol in het werk van Christina de Korte. Ze maakt schilderijen op verschillende soorten textiel, waarmee ze installaties creëert. Kleur, patronen en hoeveelheid spelen hierin een hoofdrol. De installaties van De Korte trekken je in een visuele explosie van kleuren en patronen, waarbij alles om je aandacht vraagt.

Het originele ontwerp voor deze vlag is een aquarel gebaseerd op de visnetten die hier vaak aan de kust te vinden zijn in typische kleuren.

Door de Corona periode woont en werkt Christina deze zomer bij haar ouders op Walcheren.


Wim Bakker - Genesis revisited
Wim Bakker - Genesis revisited

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Wim Bakker - Genesis revisited

Een cirkelvormig zaagblad in een compositie van haaks snijdende staven.Een kruispunt. Misschien een kantelpunt.

Het zaagblad is een exponent van geweld en dreiging: staan wij op het punt de schepping, de wereld te vernietigen? Of hebben we nog een kans om opnieuw te beginnen?

Een vraag die relevant is zolang we in een wereld leven waarin onvrijheid, uitbuiting en geweld nog vaak de toon zetten. Een vraag die door de coronacrisis nog een extra lading krijgt.

 


Janneke Rottier - Verbinding
Janneke Rottier - Verbinding​​​​​

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Janneke Rottier - Verbinding

Deze vlag laat twee handen zien die naar elkaar toereiken. Het contact dat we gemist hebben tijdens deze afgelopen maanden. De handen zijn van mijn kleindochter en mezelf. We misten elkaar, zoals velen hebben meegemaakt.

Op de achtergrond een schilderij uit mijn serie “Slikken en Schorren”. Prachtige natuur steeds weer anders. In de afgelopen periode hebben we onze natuur ook zien veranderen. Door het stilvallen van de economie kregen we betere lucht en water. Vele symbolen worden in deze vlag weergegeven.

Respect voor elkaar en voor de natuur. De handen zijn geïnspireerd op een schilderij van een beroemd kunstenaar. Het woord verbinding staat centraal in dit verhaal, verbinding van mensen met elkaar. Ook met dit vlaggenproject zijn we met elkaar verbonden door ons gezamenlijk tonen van deze vlaggen.


Kianoosh Gerami - Zeeuwse kus
Kianoosh Gerami - Zeeuwse kus

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Kianoosh Gerami - Zeeuwse Kus

In Egypte geboren Iraanse kunstenaar/ontwerper en fotograaf, inmiddels 10 jaar woonachtig in Zeeland in Zierikzee.

Multidisciplinaire projecten en ontwerpen en geeft les in fotografie en schilderen en multidisciplinaire zaken aan Toonbeeld, Cultuurhuis Zierikzee en in Middelburg bij Kuiperspoort.

Mijn werk gaat over kijken, dromen en het spel met vorm. Ik zie vaak meerdere mogelijkheden in één beeld en speel dan ook graag met die dubbele functie van een object, tekst of beeld. Mij fascineert vooral de manier waarop een toeschouwer een beeld waarneemt.


Carmen Milhous - Een wereld van verschil
Carmen Milhous - Een wereld van verschil

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Carmen Milhous - Een wereld van verschil

Hier, waar eens vloed en ebbe viel, Bij`t ruischen van breede baren,                                                                 Daar schiep de kunst, door`s menschen hand, een zee van gouden korenaren                                    Rondgolvend over`t vruchtbar land.                    ( W.H. Warnsinck 1782-1857 )

Mijn vlag staat symbool voor veranderingen in de tijd van weleer tot heden. Mijn man en ik hadden in 1972 een arbeidershuisje uitgezocht in de Wilhelminapolder om de drukte van een grote stad te ontvluchten. Dit was gelukt tot de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder in 1993 besloot om tegenover ons akkers te verkopen voor de bouw van de ‘Goese Meer’ in Goes. Hier, waar eens water door mensenhand werd verdrongen, werd polderlandschap omgezet in huizen, die weliswaar omringt door water onderdak verlenen aan ~350 gezinnen. Dus weer een wereld van verschil.


Marja van Putten - Zeeland in de wereld
Marja van Putten - Zeeland in de wereldMarja van Putten - Zeeland in de wereld

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Marja van Putten - Zeeland in de wereld 

Als je goed kijkt zie je dat de kap van de Zeeuwse boerin geen kap is maar een vliegtuig. Zeeland in de wereld. 

Het idee voor het project Flags of the World is ontstaan tijdens mijn zoektocht naar de oorsprong van symbolen en gebruiken die als typisch Nederlands gezien worden, maar bij nader onderzoek dat vaak niet of alleen gedeeltelijk zijn. Er wordt enerzijds steeds meer globaal en Europees geregeld anderzijds meer gezocht naar de 'eigen' identiteit. Je zou denken dat het concept van een eigen natie, de moeite waard om voor te vechten steeds meer op losse schroeven komt te staan. Het tegenovergestelde is vaker waar. Men grijpt terug op oude symbolen die in feite hun inhoud hebben verloren. Je kan ook stellen dat de individualiteit van mensen steeds meer verdwijnt naar mate de wereld verder globaliseert en de belangrijke zaken op grote schaal worden besloten.Om onze eigenheid, onze 'eigen cultuur hoog' te houden worden soms lukraak oude en nieuwe beelden ingezet. Met dit project Flags of the World wil ik daar een kunstzinnig antwoord op geven.

Het is begonnen met de ‘boerenzakdoek’. De boeren bonte zakdoek is te koop voor toeristen als Nederlands product terwijl de herkomst veel minder eenduidig is. Veel patronen die gebruikt worden komen uit Indonesië die op hun beurt weer uit China of India kunnen komen. Vandaar werden ze geëxporteerd naar West Afrika waar de weverijen onder toezicht van Nederlandse en Engelse bedrijven 'nep' batiks produceerden die nu in Afrika een Afrikaans statussymbool zijn voor de gegoede Afrikaanse vrouw. Dat stellen wij weer tentoon in het Tropenmuseum. Veel patronen zie je terug in meerdere culturen.

Ik gebruik de vlag van een land in combinatie met patronen. De vlaggen zijn met de vingers geschilderd met olieverf. Ik hang ze op de punt tegen elkaar aan zodat een groot 'tapijt' van olieverf ontstaat. 


IrisB - Nurture/Nature
IrisB - Nurture/Nature

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

IrisB - Nurture/Nature 

IrisB is de kunstenaarsnaam van de initiator en drijvende kracht achter dit project en achter Stichting #Loods32.

Nurture Nature is een project wat begonnen is sinds zij weer terug is in Zeeland. Een leven lang verliefd op de Oosterschelde en haar omgeving vertaalt zich in een zoektocht op de grenslijnen tussen water, land en lucht. De koestering van deze levenskracht was haar uitgangspunt voor deze vlag. Omarmd door halmen en wier, dansend in de wind in de lucht.

Niets staat vast, alles is onderhevig aan verandering.


Hans Overvliet - I.D. of inequality
Hans Overvliet - I.D. of inequality

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks. 

Hans Overvliet - I.D. of inequality

*i.d. van ongelijkheid* - vraagt aandacht voor het sturen van de mobiliteit van een bepaalde, maar zeer grote groep mensen. Het tonen van de parafernalia van *reizen*, wil aangeven dat mobiliteit de leidende factor is geworden in de machtsongelijkheid in de neoliberale ideologie van globalisering.

Op de vlag staat een qr-code die linkt naar een begeleidende tekst die context geeft aan dit werk *.

Dit werk is onderdeel van mijn langlopende work in progress distant suffering.


Robert Ros - Captured crowd
Robert Rost - Captured crowd 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks. 

Robert Rost - Captured crowd 

In de serie Crowdpaintings onderzoekt Robert de relatie tussen het onderwerp en de constructie van massa’s en menigten en hoe deze zich verhouden tot schildergebaren en texturen in verf. 

Door de vele variaties wordt inmiddels de ontwikkeling van figuratief naar abstract duidelijk zichtbaar; een aantal schilderijen is op afstand bezien figuratief, maar bij het naderen van de afbeelding valt deze uiteen en kan men niet meer voorbij aan de gehanteerde methode van het schilderen zelf. 

Robert Rost heeft zijn opleiding gevolgd aan de Willem de Kooning academie, waaraan hij zich later ook als docent tekenen verbond. 


Magdeleen van Eersel - Anatopia
Magdeleen van Eersel - Anatopia 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks. 

Magdeleen van Eersel - Anatopia 

Locaties zijn voor Magdeleen vaak een bron van inspiratie. Voor haar vlag sneed zij de vorm van het Goese Meer uit de plattegrond, om te kijken wat die te zeggen had, los van de oorspronkelijke context. Ze legde deze vorm op verschillende manieren neer, en experimenteerde met verschillende kleurcombinaties, om uiteindelijk uit te komen op het verwisselen van de kleuren van land en water. 

Zo creëerde ze een nieuw eiland, als een soort omgekeerde wereld. Vandaar ook de titel, die “op een andere plek” betekent. De roze band in de vlag is een eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenaar Christo, die ooit een aantal eilandjes voor de kust van Miami versierde met een grote roze rand. Naast vlaggen maakt zij tekeningen, installaties, grote borduurwerken.


 

Ineke Otte - Ode aan de natuur
Ineke Otte - Ode aan de natuur

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks. 

Ineke Otte - Ode aan de natuur

De schitterende natuur is een grote inspiratiebron voor het werk van Ineke Otte. 

Ze gebruikt de oneindige wolkenluchten, kleurrijke bloemen, het groene gras, de schoonheid van het water en de weidsheid van het landschap altijd in haar kunst. 

De natuurfoto’s die Ineke maakte voor de vlag, wapperen in de wind als een ode aan onze wonderschone natuur. 


Tini van Bekker - #Eet lokaal
Tini van Bekker - #Eet lokaal

Vlag unica. 

Tini van Bebber - #Eet lokaal

Het coronavirus legt de zwakte in ons voedsel-en landbouwsysteem bloot. Alleen met een radicaal andere visie en beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig en gezond landbouw- en voedselsysteem.

Als we meer lokaal zouden kopen wordt er ook meer lokaal verbouwd.

Als textielkunstenares werk ik graag met hergebruikt materiaal.


 

Vos Broekema - 'Alles is heelal'
Vos Broekema - 'Alles is heelal'

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Vos Broekema - 'Alles is heelal'

(Vos Broekema - ontwerper, dwarsdenker, kunstenaar)

Een tekst die ik enorm van toepassing vind op het hier en nu en zeker op de meest recente ontwikkelingen waarbij heersende conventies verregaand op de schop gaan en verschuiven.

Extreem relativerend ook: Alles is Heelal - ken uw plaats en maak je slechts zorgen over de zalig futiele rol die we eigenlijk spelen als mensheid op het universeel toneel. Letterlijk.


Willeke van der Stel - Tricolore
Willeke van der Stel - Tricolore

Vlag unica. 

Willeke van der Stel - Tricolore

Mijn vlag is geweven in een bepaalde techniek van recycled materiaal te weten afgedankte rolgordijn in 3 kleuren 

Geschikt voor vlaggenstok aan de muur.


Judy Hooymeyer - Vertel het aan de bomen
Judy Hooymeyer - Vertel het aan de bomen

 

Vlag 150 x 225cm unica, na een zomer in top gewapperd te hebben nu in het bezit van de kunstenaar.

Judy Hooymeyer - Vertel het aan de bomen

Vertel het aan de bomen

Is een beeld van een herinnering. In 2018 heb ik bij de Schelphoek, Veerse Meer met draden wild gebreid. Ik wilde de takken die door de storm waren afgebroken verbinden met vilt en draden. Dit kunstwerk heb ik 6 weken laten hangen en vervolgens een foto van gemaakt. Deze heb ik gebruikt voor de vlag.

In mijn werk wil ik het menselijk handelen van de mens op de natuur uitvergroten en in een object vastleggen.


dianne-meulmeester
Dianne Meulmeester -Vivat, Crescat, Floreat

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Dianne Meulmeester -Vivat, Crescat, Floreat

“ Kleurige Vissen” 

Zij zwemmen zo dichtbij , in Oosterschelde en Veerse Meer . Bijbelse dieren , al zo oud als de wereld . Voedsel voor de mens , gevangen door stoere lokale vissers .. voor dag en dauw , in storm en regen . 

De kleuren verbeelden schoonheid en vreugde , hoop voor de toekomst “. 


astrid-moors
Astrid Moors - “keep your hopes up (hang 'em high)”

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Astrid Moors - “keep your hopes up (hang 'em high)”

Het gaat over ritme, poëzie, orde, natuur en communicatie.
In haar werk verbeeldt zij een hedendaagse vorm van verstilde eenzaamheid. Het is een tussenmoment, alsof de tijd even stil staat. In haar meest recente werken zijn er geen mensen afgebeeld, maar is de aanwezigheid van de mens wel voelbaar. Wat overblijft is een situatie, een omgeving, een context. Vaak een natuurlijke boomrijke omgeving met een ingreep door de mens.
Op de vlag staat een afbeelding van het schilderij met dezelfde titel. Het schilderij is gemaakt tijdens de lockdown, in een haast meditatief proces, met 'hoop' in gedachten. Klim omhoog, hou moed, hang je vertrouwen hoog.
Een mooie boodschap op een vlag, hoog in de mast, wapperend in de wind. Hou moed!


Frida van Overbeeke - Wind
Frida van Overbeeke - Wind 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Frida van Overbeeke - Wind 

Frida houd zich over het algemeen bezig met het maken van bronzen beelden, glasobjecten en schilderen in olieverf. 

Het maken van de vlag was voor haar een idee dat al een hele tijd leefde. Het ontwerp voor een vlag in het Goese Meer. Water en wind.
Vrijheid , wind en zeilen. zij nam daarom het ontwerp wat ze ook al een keer in glas gemaakt heeft. 

Zij noemt haar vlag Wind 


Annemie Abelhausen - Lost in the right direction
Annemie Abelshausen - Lost in the right direction

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks

Annemie Abelshausen - Lost in the right direction 

We kunnen ons verloren voelen, niet weten welke kant we opgaan maar met de stroom mee gaan we altijd in de goede richting en komen we wellicht op een bestemming die mooier is dan wat we hadden durven hopen. Corona daagt ons uit om op creatieve manieren verbinding te zoeken met elkaar. De zwaartekracht is omzeild de stenen wapperen moeiteloos in de wind. Mijn Zeeuwse stenen zo mooi op het pad langs het Veerse Meer. 

Mijn werk is zeer divers ik combineer verschillende technieken om zo mijn eigen pad te vinden. Ik geef les aan de Zeeuwse Volksuniversiteit waar ik mensen verschillende technieken leer om zich creatief te kunnen uiten. 


Eef de Graaf - Duurzame eilanden
Eef de Graaf - Duurzame eilanden en een schone planeet 

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Eef de Graaf - Duurzame eilanden en een schone planeet 

(kunstenaar en regisseur, fotograaf en producente.)
Eef de Graaf voltooide in 1993 de Minerva Kunstacademie in Groningen, gevolgd door de studie kunstbeleid aan de R.U.G.
De rol van openhartige vragensteller ligt haar goed en staat centraal in de documentaire waar ze nu aan werkt ‘Duurzame Eilanden’. Vanuit oprechte interesse stelt zij de vragen over hoe overheden, bedrijven en mensen zelf het goede voorbeeld geven.
Daarnaast werkt ze al een aantal jaar aan diverse scenario’s voor films en projecten met kunst, fotografie en natuur. Duurzame Eilanden krijgt een educatief vervolgproject. 


 

denooijer
Paul en Menno de Nooijer Hey...Bye

Vlag 150 x 225cm te koop voor €150,- maximum oplage 5 stuks.

Paul & Menno de Nooijer - Hey...Bye